Co je džezgymnastika ?

09.09.2019

hudba - rytmus - pohyb

Ke znakům které odlišují džezgymnastiku od ostatních forem gymnastiky, patří její technika pohybů.

Technika džezového pohybu je charakteristická především současným a přitom zdánlivě prostorově a rytmicky nezávislým pohybem jednotlivých částí těla. Vedle polycentriky a izolace které pocházejí z primitivních afrických tanců a jsou základním principem džezového pohybu a jsou základním principem džezového pohybu, se uplatňují v technice džezového pohybu ještě další pohybové principy.

Z prostředků estetické výchovy využívá džezgymnastika především džezové a beatové hudby a pohybových prvků i vazeb převzatých z beatového a moderního džezového tance. V menší míře se využívá i tanců ve stylu country, stepu, prvků pantomimy apod.

Cíl džezgymnastiky je i v praktických nových pohybových možností ke zlepšení funkce organismu, pohybové koordinace, držení těla a esteticky pohybového projevu. Jde o to, aby džezgymnastika byla nejen kompenzací pohybově chudého způsobu života, ale aby také pomáhala dstranit škody, které pramení z deformující pohybové jednostrannosti.

Džezgymnastika je vhodná pro děti, mládež i dospělé.

Džezgymnastiku si můžete zacvičit v Hořovicích, Společenský dům, v klubovně Sedmikrásky každé pondělí. mladší děti (6-10let) 15hod, starší děti (11-15let) 16hod. Pokud bude zájem, můžeme uskutečnit i džezdgymnastiku pro dospělé. V případě zájmu neváhejte napsat, pokud vás bude alespoň 5, může tento taneční kroužek fungovat.

Na kroužek je potřeba předem se přihlásit, je omezený počet míst pro 8 osob.